Om oSS

EN BIT
AV DITT LIV

 

Søk HER!

Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune.

Samfunnsengasjert

Kristne er kjent for å drive mye sosial virksomhet innen rusomsorg, integreringsarbeid og utdanning. Sammen hjelper vi hverandre til å leve basert på Guds rikes verdier, blant annet nestekjærlighet. For eksempel er vi ukentlig i gågaten og deler ut gratis vafler og kaffe. Både den travle forretningsmannen som ikke rakk å spise lunch og tiggeren som fryser i vinterkulden setter pris på det. Dette styrker lokalsamfunnet og det frivillige engasjementet. Du kan lese mer om bibelskolenes samfunnsnytte på vår studentblogg.

Yrkesrettet

Bibelskolen former deg til å bli en trofast arbeidstaker med integritet, ydmykhet, tjenersinn og omsorg for dine kollegaer. Gjennom å arbeide i team får du ledertrening og erfaring i å samarbeide med mennesker fra ulike kulturer, noe du vil ha nytte av i arbeidslivet. Den omsorgsfulle og støttende atmostfæren gjør at du strekker deg og vokser i frimodighet. Du får trening i å ta kontakt med fremmede og snakke foran en forsamling. Bibelskole er særlig nyttig for deg som kan tenke deg å jobbe med mennesker, for eksempel som barne- og ungdomsarbeider i en menighet.

Her vil du trives!

Vi har hatt over 1000 elever

Bibelskolen i Trondheim (forkortet: BiT), er en kristen bibelskole i Trondheim som har et mangfold av elever fra ulike kirkesamfunn. Skolen er en del av den norske pinsebevegelsen og er tilknyttet menigheten Betel Trondheim

Skolen ble startet i 1980 og har hatt over 1000 elever. Vi er ikke blant de største bibelskolene i Norge, men med en erfaren stab støttet av frivillige fra menigheten kan vi tilby disippeltrening til en svært god pris. Les mer om historien vår

Vår visjon

Bygge

…et fundament for å kunne utbre Guds rike i Trondheim, i Midt-Norge, i vår nasjon og blant unådde folkeslag.

Inspirere

…mennesker til å leve et liv med Den Hellige Ånd slik at Jesu kjærlighet og kraft blir synlig.

Trene

…disipler som gir evangeliet til andre. Mark 16:15-20, 2. Tim. 2:2.

Vi verdsetter mangfoldet

De fleste av våre elever er i alderen 20-40 år, men alder er ingen hindring. Det gode samholdet på tvers av kultur og alder gjør at vi lærer mye av hverandre.