Om oSS

EN BIT
AV DITT LIV

 

Søk HER!

Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune.

Elevene om BiT

|

Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.

— Jes 12,2

Historien vår

Bibelskolen i Trondheim (forkortet: BiT), er en kristen bibelskole i Trondheim. Skolen er en del av den norske pinsebevegelsen og er tilknyttet menigheten Betel Trondheim.

Skolen hadde tidligere navnet Betelinstituttet, men på slutten av 1990-tallet ble det besluttet å endre navnet, da forkortelsen BI ofte ble forvekslet med Bedriftsøkonomisk Institutt sin avdeling i Trondheim, som også brukte forkortelsen BI. Det nye navnet ble da Trondheim bibel- og misjonsskole ofte forkortet til TBM eller tbm. I 2010 skiftet skolen igjen navn til Bibelskolen i Trondheim.

Skolen ble startet i 1980, og første rektor var Oddvar Tegnander. I dag er Heidi Midling rektor.

Vår visjon

Bygge

…et fundament for å kunne utbre Guds rike i Trondheim, Midt-Norge, vår nasjon og unådde folkeslag.

Inspirere

…mennesker til å leve et liv med Den Hellige Ånd slik at Jesu kjærlighet og kraft blir synlig.

Trene

…disipler som gir evangeliet til andre. Mark 16:15-20, 2. Tim. 2:2.

Vi verdsetter mangfoldet

Som elev kan du velge å ta ett eller to år ved Bibelskolen i Trondheim. Skolen er tilknyttet Pinsemenigheten Betel Trondheim, men dersom du kommer fra en annen menighetsbakgrunn så kan du likevel føle deg trygg på at du vil trives her. Vi har elever fra mange ulike menighetsbakgrunner. Nettopp mangfoldet kjennetegner skolen. Det gode samholdet på tvers av kultur og alder gjør at vi lærer mye av hverandre. 

 

Nestekjærlighet

Sammen hjelper vi hverandre til å leve basert på Guds rikes prinsipper og verdier, blant annet nestekjærlighet. Guds kjærlighet driver oss til å dele ut vafler og til byens befolkning i gågaten. Gud gjør ikke forskjell på folk og både den travle forretningsmannen som ikke rakk å spise lunch og tiggeren som fryser i vinterkulden setter pris på at du gir dem en nystekt vaffel.

#Makeadifference

På Bibelskolen vil hjertet ditt utvides, for Guds hjerte er for hele verden! Gjennom å arbeide i team får du inspirasjon og ledertrening som er nyttig for både arbeidsliv og samfunnsengasjement gjennom frivillige organisasjoner. Vi har for eksempel arrangert flere turer for å hjelpe flyktninger i Hellas og arbeidet med Dream Center i Los Angeles som hjelper hjemløse og fattige.