Om oSS

EN BIT
AV DITT LIV

 

Søk HER!

Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune.

Her vil du trives!

Vi har hatt over 1000 elever

Bibelskolen i Trondheim (forkortet: BiT), er en kristen bibelskole i Trondheim som har et mangfold av elever fra ulike kirkesamfunn. Skolen er en del av den norske pinsebevegelsen og er tilknyttet menigheten Betel Trondheim

Skolen ble startet i 1980 og har hatt over 1000 elever. Vi er ikke blant de største bibelskolene i Norge, men med en erfaren stab støttet av frivillige fra menigheten kan vi tilby disippeltrening til en svært god pris. Les mer om historien vår

Vår visjon

Bygge

…et fundament for å kunne utbre Guds rike i Trondheim, i Midt-Norge, i vår nasjon og blant unådde folkeslag.

Inspirere

…mennesker til å leve et liv med Den Hellige Ånd slik at Jesu kjærlighet og kraft blir synlig.

Trene

…disipler som gir evangeliet til andre. Mark 16:15-20, 2. Tim. 2:2.

Vi verdsetter mangfoldet

De fleste av våre elever er i alderen 20-40 år, men alder er ingen hindring. Det gode samholdet på tvers av kultur og alder gjør at vi lærer mye av hverandre.

Vi sprer Guds godhet

Sammen hjelper vi hverandre til å leve basert på Guds rikes prinsipper og verdier, blant annet nestekjærlighet. Guds kjærlighet driver oss til å dele ut vafler og kaffe i gågaten. Gud gjør ikke forskjell på folk og både den travle forretningsmannen som ikke rakk å spise lunch og tiggeren som fryser i vinterkulden setter pris på at du gir dem en nystekt vaffel.

#Makeadifference

På Bibelskolen vil hjertet ditt utvides, for Guds hjerte er for hele verden! Våren 2022 kan du bli med oss på misjonstur til Israel. Kanskje blir det tur til Hellas også. Gjennom å arbeide i team får du inspirasjon og ledertrening som er nyttig for både arbeidsliv og samfunnsengasjement gjennom frivillige organisasjoner.

|

Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For HERREN din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

— 5. Mosebok 31:6