Bibelskole - også for voksne

Gå 1. åretGå 2. året

Er bibelskole for voksne?

Som en eldre mann siterte da han begynte på bibelskole:

«Josva var nå gammel og langt oppe i årene. Herren sa til ham: «Du er nå gammel og langt oppe i årene, men ennå er det mye land som det gjenstår å innta.» Josva 13:1

Du blir aldri utlært i å kjenne Gud. Selv om de fleste elevene på Bibelskolen i Trondheim (BiT) er unge, er vi også en bibelskole for voksne. Vi har flere voksne elever og vi trives med å være en stor familie som verdsetter mangfoldet.

Bibelskolen i Trondheim er også en Bibelskole for voksne
Morten forteller hvorfor han valgte BiT da han  gikk av med pensjon: «Jeg tenkte en del på hva jeg skulle fylle dagene med. Kunne jeg være med å bidra med og «bygge noe» i et fellesskap? Har lenge hatt ansvar i en menighet. Bibelskolen i Trondheim (BiT) hadde åpne samlinger i januar som jeg deltok på. Det skapte iver og interesse i et internasjonalt miljø med mange forskjellige kulturelle uttrykksformer, noe jeg verdsetter mye. Et godt fellesskap med stab og elever forankret i Guds menighet.‬ Alder er hverken en hindring eller forutsetning for lidenskap, iver og interesse.
|

Jeg anbefaler alle å ta ett år eller to på BiT – uansett alder.

|

For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er så nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham?

— 5 Mos 4:7

Vi er også en bibelskole for voksne. Du er skapt til en relasjon med Jesus. Bibelskole er å lære å kjenne Gud gjennom å studere Bibelen, søke Hans nærvær og studere hva Gud sier om deg og til deg! Han ønsker gjennom deg, å formidle sin uendelige kjærlighet og kraft til andre mennesker. Velkommen til et eller to sammen med oss – vi venter på deg!

– Heidi, Rektor