2. året

Leder og pionerlinjen

Søk HER!

Foto: Geir Hageskal, Trondheim kommune.

Bygg din karakter og evnen til å jobbe i team

bygge

Et bredt spekter av lærere med ulik spesialkompetanse vil gi deg ny kunnskap som legger et fundament for å være en leder og pioner. Lær å forebygge utbrenthet og takle livets prøvelser.

Temaer
 • Hvem er jeg, trygg i identiteten i Jesus
 • Guds Ord
 • Livet i DHÅ
 • Bønn og faste
 • Hvordan gjøre lederskap
 • Equip
 • Hvordan drive Pionerarbeid
 • Teambuilding
 • Visjon for nybegynnere
 • Bistand
 • Ulike bøker fra bibelen bl.a. Galaterbrevet, Nehemjahs bok, Jobs bok, Jesajas bok og Daniels bok.
 • Økonomiforvaltning som leder
 • Hvordan hjelpe andre i traumeprosesser
 • Hvordan kommunisere med andre kulturer
 • Ulike tjenestegaver
 • Hvordan drive Alphakurs
 • Utbrenthet
w

InspirerE

Prøve ut ulike roller som strekker deg og lar deg vokse i frimodighet. Bli bedre rustet til å velge videre utdanning og karriere. Gjennom coaching og mentorsamtaler får du hjelp til å planlegge veien videre! 

Pris

Skoleåret: 16.000,- (8000,- pr. semester). Vi er den nest rimeligste bibelskolen i landet.

Studietur: Frivillig, men anbefales! I 2024 kunne elevene velge mellom en skoletur til Thailand (25.000 kr) eller Latvia (2.500 kr). I kommende år vil vi også tilby en skoletur med en makspris på 2.500 kr.

Godkjent for støtte fra Statens Lånekasse. Les hvordan du søker og hvor mye du kan få.

På slutten av skoleåret vil du motta et vitnemål med karakterer.

trenE

Du lærer hvordan du kan kommunisere på tvers av generasjoner, hjelpe andre i traumeprosesser, forvalte økonomien som leder, drive bistand og starte Alphakurs.

Ukepraksis

En dag i uken har vi praksis. Vi fokuserer da på å formidle evangeliet, gjennom å jobbe i team. Ulike institusjoner og prosjekter vil være target-områder. Her vil vi også være noe sammen med 1.året på ulike prosjekter i byen.

Skoledagen

N

Bønn og lovsang: 09:00-10:30

N

Undervisning: 10:30-12:00

N

Lunch: 12:00-12:40

N

Undervisning: 12:40-14:00*

N

Praksis: Onsdager

N

Nyhet: Velg ditt fokusområde

* Mandager og tirsdager til kl. 14:45.

“It was the best thing I have ever seen” Blitz Thailand 2019.

100 fanger gav livet sitt til Jesus i Thailand.

Langpraksis

Fra februar spres elevene over hele jorda, da på vår individuelle langpraksis, som varer i 6 – 8 uker. Mange 2.års-elever har vitnet om brikker som falt på plass gjennom denne tiden av skoleåret.
Praksisplasser

Her har vi mange spennende praksisplasser både i Norge og der ute i den store verden. Evangeliet forkynnes for folk og stammer som aldri har fått muligheten til å høre om Jesus, lokale kristne blir oppmuntret og fattige mennesker får praktisk hjelp. Ut over Norge og Europa kan vi tilby praksisplasser i land som: Thailand og India!

Mentoring

På 2.året vil du få tett individuell oppfølging. Vi sørger for at du regelmessig får samtaler som både strekker deg, oppmuntrer deg og hjelper deg å spisse inn mot ditt kall, både gjennom  mentoring og coaching.

Hva er mentoring?

Gjennom mentoring vil det bli gitt råd og veiledning både teoretisk og praktisk.

Hva er coaching?

Coaching har en litt annen tilærming til det hele; her stilles mer åpne spørsmål og du selv finner de beste veiene og løsningene. 

HLT

BiT har startet et samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi, HLT. Her vil du som 2.års-elev få mulighet å studere ett emne gratis i vårsemesteret. Du kan da opptjene 10 studiepoeng (ECTS).

Forslag til emner

VEL1010 Verdibasert endringsledelse i organisasjoner
Emnet gir en innføring i senmoderne ledelsesteori og i teologiske modeller for ledelse med tanke på å hjelpe studenten til å bli en leder som kan lede verdibaserte endringsprosesser.

VEL 1020 Ledelse og utvikling av menneskelige ressurser
Emnet gir en innføring i lederutvikling. Kurset vil presentere praktiske nøkler til selvledelse, læring og personlig utvikling, slik at studenten kan utvikle sin evne til å forstå og lede seg selv og til å utvikle lederkompetanse gjennom livslang læring. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å anvende verktøy, modeller og prinsipper for å gjenkjenne, utvelge og trene nye ledere rundt seg.