Fokusområder

Som elev ved BiT kan du velge ett av følgende tre fokusområde 2 timer i uken en del av året.

MUSIKK/SANG

Lær å spille kreativt for Gud og lede lovsang.

KUNST/KREATIVITET

Oppdag de kreative talentene Gud har gitt deg!

Dans

Bygg relasjon med Gud gjennom dansen!

Musikk/sang

OneHeart – konseptet en del av BiTs hverdag!

OneHeart er et konsept som dreier seg om å strippe ned ytre og indre faktorer som lett kan komme i veien i møte med lovsang, bønn og relasjonen med Gud.

Vi øver oss her på å legge ned alt av prestasjonsjag, ferdigspikrede program, polerte planer og produksjoner. Her fasiliterer vi tid og rom for Jesus, i et spontant og ærlig samspill med Gud og hverandre

 • Lær å spille kreativt for Gud.
 • Lær å lede en forsamling i lovsang.
 • Lær samspill i team og band.
 • Lær å lytte etter Guds stemme gjennom utøvelse av lovsang.
 • Vær med på OneHeart-kvelder i Betel og andre steder i og utenfor Trondheim
 • Besøke musikkstudio

Leder for fokusområdet er Dag Heggset, klasseleder på 2.året, som har mange tiårs erfaring med låtskriving, musikkformidling og lovsangsledelse.

Kunst / kreativitet

Målet med disse timene er at du som elev kan få oppdage de kreative talenter Gud har gitt deg, og utvikle de. Hvordan man kan bruke disse gavene til å formidle evangeliet. 

Gud er skaperen – vi er Hans verk. Vi er skapt til å ligne Han. Være kreative som Han. Vi ærer han gjennom å bruke våre talenter. 

Gjennom de forskjellige visuelle utrykk, formidler vi det vi bærer på i våre hjerter.
I disse timene vil vi utforske ulike teknikker og kunstformer slik som tegning, akrylmaling, collage, keramikk, foto / analog foto- tegne med lys i mørke!

Hovedansvarlig og lærer i dette faget er Bjørnar Strand, klasselærer for 1. året, som har studert to år ved Kunstakademiet i Trondheim.

Dans

Disse timene har hovedfokus på å bygge relasjon med Gud gjennom dansen! Det vil fokuseres på hvordan man kan bruke dans til mer enn bare det visuelle uttrykket, som for eksempel gjennom lovprisning, bønn, profeti, kunnskapsord, både indre og ytre helbredelse og krigføring/forløsning i en lovsangssetting. I tillegg vil man lære å danse sammen med andre, samt individuelt. Her trenger man INGEN erfaring fra før: kom som du er, med den kroppen du har, med det hjertet du har, og lær hvordan dans kan være med å styrke din relasjon med Gud!

Vi skal lære:

 • å lytte til den hellige ånd og høre Guds stemme
 • bli var på den hellige ånd og kjenne etter hva Han gjør i rommet, i oss og i det åndelige
 • å kjenne hvordan den hellige ånd kan lede bevegelsene våre
 • å danse for andre, med andre og rundt andre i lovprisningsetting
 • danse med dansesilker, som er et visuelt silkestoff som man bruker for å forsterke et uttrykk, noe vi veldig ofte bruker i lovsang under gudstjenester og konferanser
 • hvordan dans kan bli brukt til bønn, helbredelse, profeti/kunnskapsord og til å forløse i større settinger (gudstjenester, konferanser mm).

Hovedansvarlig er Mathilde Skarsem Thrana.