STABEN

OG LÆRERNE

Søk HER!

Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune.

Staben og lærerne er lidenskapelig opptatt av at du skal få maksimalt ut av året ditt på BiT.

Heidi Catrine Midling
Rektor
KORT OM HEIDI

Heidi er utdannet barnevernspedagog og har vært misjonær i Uganda i 6 år. Hun er opptatt av at at du er unikt skapt og at Gud har en genuin plan for deg. Denne planen ønsker hun at du skal få komme inn i! Hun fungerer sterkt i det profetiske og bønn er ett av hennes hovedtema.

Undervisningsemner
 • Å være en pionér
 • Leder i utvikling
 • Bønn
 • Personlighetsutvikling
 • Høre Guds stemme
 • Sinnets Fornyelse
Mer om Heidi
Heidi er gift med Trond Inge, og sammen har de to jenter. Hun har vært aktivt med i lederposisjoner i menighetslivet i Trondheim. I Uganda ledet hun team som var ukentlig i kvinnefengslet i Kampala. Sammen med sin mann organiserte hun flere kampanjer, underviste på lederseminarer og forkynte i fengsler.
Bjørnar Strand
Klasseleder 1.året
KORT OM Bjørnar

Bjørnar er gift og har 4 barn. Han brenner for at muslimer skal få oppleve Jesus som frelser og Herre. Derfor har han og familien vært misjonærer i Tyrkia i 3 år. Noe av det som skinner igjennom hos Bjørnar, er hans kjærlighet til Jesus og mennesker! Derfor gleder han seg over å lede elever i outreach i Trondheims gater hver uke. Sammen formidler de Jesu kjærlighet!

Undervisningsemner
 • Jesus
 • Dåp
 • Nattverden
 • Misjon i muslimverden
 • Mission Outreach (MO, praktisk tjeneste i Trondheim)
 • Antisemetisme
 • Misjon
 • Evangelisering
Dag T. Heggset
Klasseleder 2.året
KORT OM DAG

Dag har ledet 2.året siden 2010. Han er gift og har 4 fantastiske jenter. Dag er evangelist og musiker.  Han kobler ofte disse gavene sammen i tjenesten, både her på BiT og ute i verden. Dag har en sterk pasjon for å se oss troende komme ut av godstolen og blomstre med de gavene Gud har gitt oss.

Undervisningsemner
 • Misjon og Evangelisering
 • Power pack for Ministry
 • Kulturforståelse
 • Visjonær ledelse
 • Utbrent for Guds skyld?
 • Hensikten med Åndens Kraft
Mer om DAG

Dag bor i Melhus sør for Trondheim. Ut over posisjonen ved BiT er Dag blant annet leder for BLITZ partner, og internasjonal koordinator i Global Outreach Day. Det er smittegaranti når en er med denne karen på misjonstur – en blir bitt av misjonsviruset! Han har også studert musikk ved NTNU og ABAC University i Bangkok. Les mer på hjemmesiden hans.

Noen av de andre lærerne du vil møte på BiT

Erlend Indergaard

KORT OM Erlend

Erlend er gift med Annika og sammen har de fire voksne barn. Ved siden av å jobbe som pastor i over 25 år, har de sammen vært fosterforeldre for ungdommer i nesten 20 år. Erlend har også en del erfaring fra privat næringsliv. Når Erlend underviser på bibelskolen er det alltid krydret med mange historier fra levd liv. «Fun fakt» er at Erlend var deltaker i reality programmet «Farmen» i 2022.   

Annika Indergaard

Kort om Annika

Annika er gift med Erlend og sammen er de pastorpar i Pinsemenigheten Betel Trondheim. De har fire voksne barn, og har vært fosterforeldre for ungdommer i nesten 20 år. Annika er utdannet lærer og har jobbet i skole og barnevern. Når Annika underviser på bibelskolen, er det ofte konkret, kreativt og livsnært. Mange tror at hun er svensk, men «Fun fact» er at hun er finsk. 

Mathilde Skarsem Thrana

KORT OM Mathilde

Mathilde jobber som frilanser innenfor dans og skriving, som danselærer i tekniske stiler, og er prosjektleder for Ufiltrert (dans og drama) under Skaperverket Kulturskole i Betel. I tillegg leder Mathilde danseteam under Anders Skarpsno m/team på bønnesenteret i Levanger. Hun har gått bibelskole i Bethel, California, hvor hun danset i team under dansepastor Saara Taina.

Kirsti Thuseth Gunnestad

Kort om KIRSTI
Kirsti er født og oppvokst i Trondheim. Hun er utdannet lektor med hovedfag Kristendom ved NTNU og har jobbet som rektor ved Tomasskolen i Trondheim. Kirsti har tidligere vært misjonær både i Zambia og Swaziland, foruten både å ha jobbet mange år ved BiT. Hun brenner spesielt for det å gi Bibelens fortellinger til barn på en måte som gir dem et klart bilde på hvem Gud er.

Ariane Adams

KORT OM Ariane

Ariane har en master i sosialt arbeid og har spesialisert seg på krise-, sorg- og traumerådgivning. Hun har primært støttet kvinner, foreldre og barn i krise. Ariane vokste opp i Elfenbenskysten som misjonærbarn og ble dypt rørt over Guds ønske om å trøste og løfte opp de som lider nød. Hun er lidenskapelig opptatt av å stå opp for andre mennesker. Ariane har bodd i flere land, inkludert Canada, Elfenbenskysten, USA og England. For tiden bor hun i Norge. Hun er gift og har fem barn.

Sheila Lykkås
Kort om Sheila

Sheila er en varm og engasjerende forkynner, lovsanger og skribent. Tydeligst er kanskje hennes evne til å ha tro på andre mennesker og se med håp på håpløse situasjoner. Hun har urokkelig tro på at det er håp for alle uansett bakgrunn og livssituasjon! 

Undervisningsemner
 • Lovsang
 • Jentedag
 • Nådegavene
Christian Adelsten Tangvik
KORT OM Christian

Christian er ungdomspastor i Betel og er en meget sterk inspirator. Han elsker Bibelen og han elsker når mennesker får egne personlige og sterke overbevisninger når de hører og leser Bibelen. Christian har undervist på bibelskolen i ca. 15 år og vært aktiv i misjonsarbeid i blant annet Øst-Europa og Afrika. 

Undervisningsemner

Christian underviser blant annet temaene:

 • Hvordan lese Guds ord
 • Rettferdiggjørelse og forsoning
 • Helbredelse
 • Daniels bok
 • Galaterbrevet
 • Endetiden
 • Åndelig krigføring – Engler og demoner
 • Kriger i GT
 • David

Ivar Hegdal

Kort om IVAR

Ivar er bassist og komponist. Han ønsker å se Gud berøre og tale til menneskene gjennom musikken. Ivar elsker å reise, dele liv og vitne om Jesus. Han er opptatt av hvordan vi best mulig kan kommunisere Jesus i møte med mennesker fra andre kulturelle bakgrunner. Ivar har en bachelorgrad i Religionvitenkap fra NTNU. På BiT underviser han i temaet “Andre religioner”.

Karl-Axel Mentzoni
KORT OM Karl-Axel
Karl-Axel var rektor ved bibelskolen i ca. 9 år. Han er kunnskapsrik og har en sterk pasjon for Guds Ord, slik at det blir levende og spennende for deg. Han er nå pastor i Filadelfia Fredrikstad, ved siden av at han er rektor ved Kampala School of Theology i Uganda. Han har to mastere i teologi.
Undervisningsemner
 • Troslære
 • Bibelens bøker
 • Apostlenes gjerninger
 • Jobs bok
 • Nehemjah
 • Hva sier Bibelen om samlivsform?
 • Teologidag
 • Spiritualitet for en annen tid
 • Jesajas bok
Raymond Larsen
KORT OM Raymond

På bibelskolen underviser Raymond i vekkelseshistorie. Vekkelse ligger ham på hjertet! Fra han var 18 år begynte han å reise til, virke i og bo i Pakistan. Han har en pakistansk kone og de er til stor velsignelse for Trondheim. Raymond leder morgenbønn i Betel.

Roar Storleer

Kort om ROAR

Roar har arbeidet som informasjonsspesialist ved  NTNU for å finne fram til høyt kvalitetssikret vitenskapelig informasjon. Han har forelest ved mange ulike kurs og konferanser i både inn- og utland. Roar har et stort hjerte for BiT, noe som er synlig gjennom hans trofaste engasjement som styremedlem og lærer. 

Undervisningsemner

Roar brenner for å formidle sann kunnskap om hva informasjon er og hva den gjør med oss. Universets tilblivelse er et annet tema som opptar ham. Han underviser i temaene:

Universet – blitt til ved en tilfeldighet?

Informasjon – hva er det?

Samson Joseph

Kort om Samson

Samson er fra Nigeria. Han er Bønneleder sammen med sin kone på BiT. De gikk 2. året på BiT sammen og studerer nå på Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) i Oslo.

Undervisningsemner
 • Bønn og faste
 • Misjon på ulike måter
 • Trosforsvar
 • Tester i Lederskap
 • Forberedelse til Lederskap
 • Tjenestegavene
Tarjei Cyvin
KORT OM TARJEI

Tarjei Cyvin har tidligere vært rektor ved bibelskolen og er nå pastor i Trondheim Misjonskirke. Han har mastergrader i teologi og erfaring fra misjons- og bistandsarbeid. De siste 8 årene har han ledet arbeidet med Bønneuka i Trondheim, det største årlige felleskristne arrangementet i byen. På BiT underviser han i kirkehistorie.

Trond Inge Midling
KORT OM TROND INGE

Trond Inge har jobbet 6 år i Uganda som misjonær med sin kone, der han ledet et fengselsprosjekt. De tilrettela for at fanger kunne få lære å lese og skrive og lære snekkeryrket. Gjennom de årene de var der holdt de på med utefestivaler, menighetsplanting og utrustet de troende med undervisning.

Undervisningsemner
Paulus liv og tjeneste
Tro
Gud som Far