Besøk oss

Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune.

Bibelskolen arrangerer noen gratis åpne dager hvert semester, særlig når vi har gjestelærere på besøk. Dette annonseres på Facebook. Vi ønsker å la deg som tenker på å begynne på bibelskolen få en mulighet til å oppleve det gode miljøet! Les om hvordan Morten ble inspirert til å begynne på Bibelskolen etter å ha vært på en åpen dag. Han skriver:

«De åpne dagene skapte iver og interesse i et internasjonalt miljø med mange forskjellige kulturelle uttrykksformer.

Det primære har likevel vært å bli mer kjent med Guds levendegjørende ord ved solid undervisning og forkynnelse.

Morgen-fokuset på tilbedelse av Gud vår Far, Jesus Kristus vår frelser, og den Hellige Ånd – hjelperen, har vært befriende, oppbyggelig og oppmuntrende. Av og til deltar jeg i lovsangsteamet med min saxofon – til velsignelse i følge informerte kilder.»

|

Herre Herre! Du har begynt å la din tjener se din storhet og din sterke hånd. For hvor er det en Gud i himmelen og på jorden som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du?

— 5 Mos 3:24