Gud har mer for deg!

Gud har mer for deg!

Om 1. åretEnglish

4.8/5 på Google Reviews 

Du er skapt til en relasjon med Jesus! På Bibelskolen i Trondheim får du lære å kjenne Gud gjennom å studere Bibelen, søke Hans nærvær og studere hva Gud sier om deg og til deg! Han ønsker gjennom deg å formidle sin uendelige kjærlighet og kraft til andre. Velkommen til et eller to år sammen med oss – vi venter på deg!

– Heidi, Rektor

Ofte stilte spørsmål

Hidden

Er det noe opptakskrav?

Vi tilbyr både ettårig bibelskole og toårig. Opptakskravet på 1-året er at du minimum må fylle 18 år i opptaksåret. For å bli tatt opp på 2-året må du ha fullført ett år på BiT eller en annen bibelskole.

Hvor mye koster skoleåret?

Skolepengene er på 12.000 kroner (6000 kroner per semester). Studieturen til utlandet er frivillig, men anbefalles. I 2020 kostet skoleturen til Athen 7000 kr, generelt er maksprisen for studieturen 17.000 kr. Det er ikke obligatorisk å være med på utenlandsturene, men vi oppmuntrer sterkt til det siden dette er et av høydepunktene i skoleåret. Elevene som er med på misjonsturene har fått opplevelser for livet som merker dem.

Husk at du kan søke om stipend fra Statens Lånekasse. Les hvordan du søker og hvor mye du kan få.

Vi er den nest rimeligste bibelskolen i landet i følge vår sammenligning av minimumsprisene for skolene vi samarbeider med gjennom bibelskolene.no.

Vil et år på BiT hjelpe meg å snakke om tro blant ikke-kristne?

Året på BiT vil utfordre deg til å leve som en disippel av Jesus, dette er noe alle våre tidligere elever vitner om. Å være en etterfølger, berørt av Jesu og gi Han videre til andre er vårt DNA. For oss er det viktig å la deg få gå gjennom dine egne prosesser utfra der du er. Ulike elever er på forskjellige stadier i sin trosreise. Vi ønsker å lede deg inn i et liv med Den Hellige Ånd der du kjenner Gud selv og er trygt forankret i hvem Jesus er, og hva du er skapt til å være. Det vil skje gjennom å være sammen med oss i bønn og lovsang, inspirasjonssamlinger som vi har på morgenen hver dag, samtaler og felleskapet. Deretter, fra 10:00-13.30 hver dag, undervises Guds Ord. Her har vi ulike lærere og temaer som bygger på hverandre.

Kan jeg få en mer detaljert studieplan?

Vi deler skoleåret inn i 3 deler: Fundamentet, prosessene og gjennomføringen. Første del av skoleåret er vi opptatt av at du skal få bygge et solid fundament for troen din. Vi har noen bibellærere som går dypt inn i temaene, f.eks. Bibelens bøker, troslære (Hvem er Gud, Jesus, og Den Hellige Ånd?), rettferdiggjørelse og forsoning, evangeliene, brevlitteraturen, mm.

Så har vi temaer som er mer praktiske: Din identitet i Kristus, Guds farshjerte, personlighetstyper, traumeprosesser, sinnets fornyelse, bønneliv, lovsang og tilbedelse, helbredelse, livet i Den Hellige Ånd, bønn og faste, disippelliv, bli fylt av DHÅ, hvordan evangelisere, utadrettet arbeid, misjon, med mer.

Gjennom skoleåret vi du gå gjennom prosesser som hjelper deg å vokse i modenhet. Rundt februar kommer det temaer som bygger på fundamentet og er mer utadrettet, f.eks. å kjempe i bønn, Åndens gaver, endetiden, kristen etikk, trosforsvar (som du etterspør), nattverd, dåp, samfunnsliv, viktigheten av Israel, Israel i et profetisk lys, ekteskap og samliv, med mer.

Se også:

Skoleplanen med oversikt over skolestart og ferier.

Eksempel på hvordan halvårsplanen kan se ut for høstsemesteret (Last ned PDF).

Hva er hovedformålet med skoleturene?

Skoleåret starter med en bli-kjent-tur som gjør oss sammensveiset som gruppe og klasser (1. og 2. året reiser sammen). I år går turen til Innerdalen. Vi var på Galdhøpiggen i fjor. Fantastisk! Flere av elevene har aldri vært med på noe lignende. Det er sosialt oppbyggende og berører åndelig. Når vi går er det tid både for gode samtaler og for å reflektere.

Det er noe helt spesielt med misjonsturer. Vi har ulike turer fra år til år, blant annet til Afrika, Asia, Europa og Israel. Vi vil gi videre det vi har fått; det er vårt oppdrag. Så misjon er en stor del av vårt DNA. På noen av morgensamlingene ber vi for unådde folkeslag. Det er ikke obligatorisk å være med på utenlandsturene, men vi oppmuntrer sterkt til det siden dette er et av høydepunktene i skoleåret. Elevene som er med på misjonsturene har fått opplevelser for livet som merker dem. Våren 2022 drar vi på misjonstur til Israel, kanskje blir det også tur til Hellas.

I Israel vil vi gå i Jesu fotspor – se og være på steder der han vandret. Vi vil ha en guide som underviser oss om hva som skjedde på de ulike stedene vi besøker. Det er helt spesielt!

I Hellas har vi tidligere vært med på et hjelpearbeid blant flyktninger, forkynt evangeliet på gatene o.l.

Hva omfatter «praksis» på 1. året?

Etter jul er det praksis en dag i uken. Vi har ulike praksisplasser å tilby og er åpen for dine ønsker og ideer. Eksempler på praksis som elevene har valgt tidligere er:

  • Menighetsarbeid (for eksempel knyttet opp mot gudstjenester, ungdomsmøter eller søndagsskole)
  • Oppsøkende arbeid som å være ute på gaten på fredager med vaffeltelt
  • Bønnevandring
  • Hjelpe til med oppstart av menighet i en annen kommune

Hvorfor gå bibelskole?

Et år på bibelskole vil gi deg utbytte for hele ditt voksne liv. Du har råd til å vente et år eller to med jobb eller videre utdanning. Bli trent så du kan bli trygg på deg selv og på troen din, så du kan møte kritikerne og bli bevart i troen gjennom studietiden. Bibelskole er et studietilbud for kristne som bevisstgjør deg på åndskampen du står i. Når Jesus ble fristet svarte han med å sitere Guds Ord. Han kjente Guds Ord så godt at han kunne anvende det når fristelsene kom. Jesus sier at Maria har valgt den gode del når hun velger å sitte ved Jesu føtter og lytte til hans ord (Lukas 10:42). Det er dette bibelskole handler om! I artikkelen «Hvorfor alle bør gå ett år på bibelskole» argumenterer pastor Jostein Krogedal for at det er viktig å bygge et fundament som tåler prøvelsene troen din vil møte. Han anbefaler deg å investere i det viktigste du har: troen din. Hvert år velger rundt 1000 personer i Norge å ta et år på bibelskole.

«Alle som tilhører den kristne tro i Norge burde hatt minst ett år på bibelskole. Fulltid.» Jostein Krogedal, pastor i Intro Sandnes til Dagen.

Hva er bibelskole?

Bibelskole utruster deg til å leve som disippel av Jesus i hverdagen. I motsetning til et teologistudium er det mye mer praktisk rettet utdanning. Du får trening i å praktisere det du lærer og får en dypere forståelse av hva du tror på. Dermed får du et grunnlag for å ta gode valg i livet fordi du kjenner Guds vilje. Du får gode kristne venner og forbilder som du kan snakke fortrolig med. Året gir deg tid til å reflektere og stille spørsmål. Tenkt hvor mye mer du lærer ved å ha bibelundervisning flere timer hver dag i forhold til en halvtimes preken i kirken en gang i uken. Det trygge og støttende miljøet gjør at du tørr å utfordre deg selv om bli mer frimodig i å dele troen din med andre. Dermed vokser du i troen så du kan formidle Guds kjærlighet og kraft til andre.

Hva er forskjellen på kristen folkehøyskole og bibelskole?

På en del kristne folkehøgskoler er det veldig få kristne. Bibelskolene har et mer misjonerende fokus og en inspirerende bibelundervisning, i tillegg til det gode sosiale miljøet. Mens folkehøgskolene hjelper deg å utvikle dine naturgaver, kan bibelskolene hjelpe deg å utvikle dine nådegaver forteller Karl Johan Hallaråker til Vårt Land i «Den nye disippeltreningen». Han er skeptisk til bibelskolelinjer som visker ut skillet mellom bibelskole og folkehøyskole og reklamerer med fritidsaktiviteter og utenlandsreiser. Det finnes bibelskolelinjer som grenser opp mot folkehøyskole, med mer fokus på hobbyer og reiser. Det finnes også folkehøyskoler med bibelfag som grenser opp mot bibelskole, for eksempel Hedmarktoppen sin linje Disippel Friluft. Jeg vil likevel anbefale deg å velge en bibelskole som setter fullt fokus på Gud, så kan du være et vitne for ham på fritiden når du deltar på fritidsaktiviteter.

Hva bør jeg vurdere når jeg skal velge bibelskole?

Hvilken skole du velger bør være et resultat av en nøye vurdering av alternativene og bønn om Guds ledelse. For å hjelpe deg har vi laget en artikkel med oversikt over 17 bibelskoler du bør vurdere i 2023. Les vitnesbyrd fra tidligere elever og se om de virker begeistret for Jesus. Diskuter valget med andre kristne, særlig forbilder som kjenner Gud bedre enn deg. Dette vil hjelpe deg å bli klar over hva som er din motivasjon for å velge en bibelskole fremfor en annen. «Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes.» står det i Ordspråkene 15:22.

Får jeg tilleggspoeng og studiepoeng?

Folkehøgskoler gir to tilleggspoeng, men foreløpig gjør ikke bibelskoler det. KrF fremmet i 2018 forslag i Stortinget om at bibelskolen også burde få to tilleggspoeng, noe FrP støttet. Gjennom bibelskolene jobber vi med å få politisk gjennomslag for dette.

Som 2.års-elev ved BiT får du mulighet å studere ett emne gratis ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) i vårsemesteret. Du kan da opptjene 10 studiepoeng (ECTS).

Hvis du har generell studiekompetanse og ønsker å opptjene studiepoeng i løpet av året på bibelskolen kan du søke om å ta eksamen i et begrenset utvalg emner innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag ved NTNU som privatist. Når du har betalt semesteravgift til NTNU har du i henhold til SiT sine medlemsvilkår og NTNUI sine medlemsvilkår også mulighet til å melde seg inn i SiT og NTNUI, noe som gir deg tilgang til gode idrettstilbud.

Får jeg vitnemål?

Ja, på slutten av skoleåret vil du motta et vitnemål med karakterer i noen av emnene du har studert. Vitnemålet vil også vise fraværet ditt.

Er bibelskole også for voksne?

Du blir aldri utlært i å kjenne Gud. Selv om de fleste elevene på Bibelskolen i Trondheim (BiT) er unge, er vi også en bibelskole for voksne. Vi har flere voksne elever og vi trives med å være en stor familie som verdsetter mangfoldet. Velkommen til å ta videreutdanning hos oss!