Oppstart 21. aug. Fortløpende opptak!

OPPSTART 21. aug. fortløpende opptak!

Søk nåEnglish

Fokusområder

Som elev ved BiT kan du velge ett av følgende tre fokusområder 2 timer i uken en del av året.

MUSIKK/SANG

Lær å spille kreativt for Gud og lede lovsang.

KUNST/KREATIVITET

Oppdag de kreative talentene Gud har gitt deg!

Dans

Bygg relasjon med Gud gjennom dansen!

4.8/5 på Google Reviews 

«På Bibelskolen i Trondheim får du undervisning som bygger din karakter og danner er viktig fundament for resten av ditt liv. Gjennom å praktisere nestekjærlighet og jobbe i team med mennesker fra ulike kulturer får du verdifull erfaring som inspirerer deg til å ta ansvar og utgjøre en forskjell i samfunnet. Velkommen til et eller to år sammen med oss – vi venter på deg!»

– Heidi, Rektor

Ofte stilte spørsmål

Hidden

Er det noe opptakskrav?

Vi tilbyr både ettårig bibelskole og toårig. Opptakskravet på 1-året er at du minimum må fylle 18 år i opptaksåret. For å bli tatt opp på 2-året må du ha fullført ett år på BiT eller en annen bibelskole.

Hvor mye koster skoleåret?

Skolepengene er på 16.000 kroner (8000 kroner per semester). Studieturen til utlandet er frivillig, men anbefalles. I 2024 kunne elevene velge mellom en skoletur til Thailand (25.000 kr) eller Latvia (2.500 kr). I skoleåret 2024/2025 blir det tur til et land i Europa med en makspris på 25.000 kr, men vi skal jobbe for at det blir rimeligere enn 25.000 kr. Det er ikke obligatorisk å være med på utenlandsturene, men vi oppmuntrer sterkt til det siden dette er et av høydepunktene i skoleåret. Elevene som er med på misjonsturene har fått opplevelser for livet som merker dem.

Husk at du kan søke om stipend fra Statens Lånekasse. Les hvordan du søker og hvor mye du kan få.

Vi er den nest rimeligste bibelskolen i landet i følge vår sammenligning av minimumsprisene for skolene vi samarbeider med gjennom bibelskolene.no fra høsten 2022.

Kan jeg få en mer detaljert studieplan?

Vi deler skoleåret inn i 3 deler: Fundamentet, prosessene og gjennomføringen. Første del av skoleåret er vi opptatt av at du skal få bygge et solid fundament for troen din. Vi har noen bibellærere som går dypt inn i temaene, f.eks. Bibelens bøker, troslære (Hvem er Gud, Jesus, og Den Hellige Ånd?), rettferdiggjørelse og forsoning, evangeliene, brevlitteraturen, mm.

Så har vi temaer som er mer praktiske: Din identitet i Kristus, Guds farshjerte, personlighetstyper, traumeprosesser, sinnets fornyelse, bønneliv, lovsang og tilbedelse, helbredelse, livet i Den Hellige Ånd, bønn og faste, disippelliv, bli fylt av DHÅ, hvordan evangelisere, utadrettet arbeid, misjon, med mer.

Gjennom skoleåret vi du gå gjennom prosesser som hjelper deg å vokse i modenhet. Rundt februar kommer det temaer som bygger på fundamentet og er mer utadrettet, f.eks. å kjempe i bønn, Åndens gaver, endetiden, kristen etikk, trosforsvar (som du etterspør), nattverd, dåp, samfunnsliv, viktigheten av Israel, Israel i et profetisk lys, ekteskap og samliv, med mer.

Se også:

Skoleplanen med oversikt over skolestart og ferier.

Eksempel på hvordan halvårsplanen kan se ut for høstsemesteret (Last ned PDF).

Hva er hovedformålet med skoleturene?

Skoleåret starter med en bli-kjent-tur som gjør oss sammensveiset som gruppe og klasser (1. og 2. året reiser sammen). Det er sosialt oppbyggende og berører åndelig. Når vi går er det tid både for gode samtaler og for å reflektere.

Det er noe helt spesielt med misjonsturer. Vi har ulike turer fra år til år, blant annet til Afrika, Asia, Europa og Israel. Vi vil gi videre det vi har fått; det er vårt oppdrag. Så misjon er en stor del av vårt DNA. På noen av morgensamlingene ber vi for unådde folkeslag. Det er ikke obligatorisk å være med på utenlandsturene, men vi oppmuntrer sterkt til det siden dette er et av høydepunktene i skoleåret. Elevene som er med på misjonsturene har fått opplevelser for livet som merker dem. 

Hva omfatter «praksis» på 1. året?

Etter jul er det praksis en dag i uken. Vi har ulike praksisplasser å tilby og er åpen for dine ønsker og ideer. Eksempler på praksis som elevene har valgt tidligere er:

  • Menighetsarbeid (for eksempel knyttet opp mot gudstjenester, ungdomsmøter eller søndagsskole)
  • Oppsøkende arbeid som å være ute på gaten på fredager med vaffeltelt
  • Hjelpe til med oppstart av menighet i en annen kommune

Hva er bibelskole?

I motsetning til et teologistudium er bibelskole en mye mer praktisk rettet utdanning. Du får trening i å praktisere nestekjærlighet og får prøve deg i ulike roller, noe som gjør at strekker deg i frimodighet. Dette forbedrer evnen din til å ta leder- og samfunnsansvar og samarbeide med mennesker fra ulike kulturer. Gjennom undervisningen bygger du karakter og integritet og får et grunnlag for å ta gode valg i livet. 

Hva bør jeg vurdere når jeg skal velge bibelskole?

Hvilken skole du velger bør være et resultat av en nøye vurdering av alternativene og bønn om Guds ledelse. Les vitnesbyrd fra tidligere elever og se om de virker begeistret for Jesus. Diskuter valget med andre kristne, særlig forbilder som kjenner Gud bedre enn deg. Dette vil hjelpe deg å bli klar over hva som er din motivasjon for å velge en bibelskole fremfor en annen. «Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes.» står det i Ordspråkene 15:22.

Får jeg tilleggspoeng og studiepoeng?

Folkehøgskoler gir to tilleggspoeng, men foreløpig gjør ikke bibelskoler det. KrF fremmet i 2018 forslag i Stortinget om at bibelskolen også burde få to tilleggspoeng, noe FrP støttet. Gjennom bibelskolene jobber vi med å få politisk gjennomslag for dette.

Som 2.års-elev ved BiT får du mulighet å studere ett emne gratis ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) i vårsemesteret. Du kan da opptjene 10 studiepoeng (ECTS).

Hvis du har generell studiekompetanse og ønsker å opptjene studiepoeng i løpet av året på bibelskolen kan du søke om å ta eksamen i et begrenset utvalg emner innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag ved NTNU som privatist. Når du har betalt semesteravgift til NTNU har du i henhold til SiT sine medlemsvilkår og NTNUI sine medlemsvilkår også mulighet til å melde seg inn i SiT og NTNUI, noe som gir deg tilgang til gode idrettstilbud.

Får jeg vitnemål?

Ja, på slutten av skoleåret vil du motta et vitnemål med karakterer i noen av emnene du har studert. Vitnemålet vil også vise fraværet ditt.

Vil et år på BiT hjelpe meg å snakke om tro blant ikke-kristne?

Året på BiT vil utfordre deg til å leve som en disippel av Jesus, dette er noe alle våre tidligere elever vitner om. Å være en etterfølger, berørt av Jesu og gi Han videre til andre er vårt DNA. For oss er det viktig å la deg få gå gjennom dine egne prosesser utfra der du er. Ulike elever er på forskjellige stadier i sin trosreise. Vi ønsker å lede deg inn i et liv med Den Hellige Ånd der du kjenner Gud selv og er trygt forankret i hvem Jesus er, og hva du er skapt til å være. 

Er bibelskole også for voksne?

Du blir aldri utlært i å kjenne Gud. Selv om de fleste elevene på Bibelskolen i Trondheim (BiT) er unge, er vi også en bibelskole for voksne. Vi har flere voksne elever og vi trives med å være en stor familie som verdsetter mangfoldet. Velkommen til å ta videreutdanning hos oss!