1. året

Bibel, bønn og disippelliv

Søk HER!

Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune

Studer hva Gud sier om deg og til deg

Bli oppbygget

Bygg livet ditt solid! På BiT undervises du i Guds ord slik at du blir utrustet til livets utfordringer. Du vil få en introduksjon i alle bøkene i Bibelen og de grunnleggende sannhetene i troen.

Temaer

Noen av temaene vil være:

 • Hvordan lese Guds Ord
 • Rettferdigjørelse
 • Identitet i Kristus
 • Gud som Far
 • Grunnvollen i den Kristne tro
 • Kreativ evangelisering
 • Trosforsvar
 • Hensikten med Den Hellige Ånds kraft
 • Karakterbygging
 • Familie og ekteskap
 • Bibelens bøker
 • Hvordan hjelpe mennesker i nød og starte hjelpearbeid
 • Livsmestring og traumeprosesser
 • Lær å be
 • Hva er misjon
 • Endetiden
 • Økonomi forvaltning og givertjeneste
 • Skaperverket – blitt til ved en tilfeldighet eller designet av en mektig Skaper?

Bli inspirerert

Tenk å få kjenne Gud ! Sett av et år til å komme nær Ham! Han som skapte deg og frelste deg vil også vise deg Hans planer for ditt liv og hvordan du kan leve et liv med Den Hellige Ånd.

Bli trent

Praktiser nestekjærlighet gjennom outreach i Trondheim, misjonsturer til utlandet og besøk til menigheter i dirstriktet. Sammen vokser vi som disipler som gir evangeliet til andre.

Pris

Skoleåret: 12.000,- (6000,- pr. semester). Vi er den nest rimeligste bibelskolen i landet.

Studietur: Frivillig, men anbefales! I 2020 koster skoleturen til Athen 7000,- kr, makspris for skoleturen er 17.000,- kr.

Godkjent for støtte fra Statens Lånekasse. Les hvordan du søker og hvor mye du kan få.

På slutten av skoleåret vil du motta et vitnemål med karakterer.

|

Opplev Guds Ords forvandlene kraft!

Skoledagen

N

Bønn og lovsang: 08:30-09:50

N

Undervisning: 10:00-11:25

N

Lunch: 11:25-12:05

N

Undervisning: 12:05-13:30

N

Praksis en dag i uken i vårsemesteret

Vi starter hver dag med bønn og lovsang. Denne tiden får best score på alle evalueringer fra elevene. Fantastisk start på dagen med bønn og lovsang i Hans nærvær! 

I hovedsak består undervisningen av forelesninger, men midt på dagen og etter skoletid er det gruppesamtaler. I forbindelse med turer, arrangementer og praksis jobber vi i team.

I vårsemesteret har du selv mulighet for å foreslå en ønsket praksisplass.

|

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan være fullkommen.

— Joh 15,9-11