1. året

Bli kjent med Gud
og deg selv!

Søk HER!

Foto: Daniel Vorndran DXR / CC BY-SA 

Har du råd til å la være?

Bli oppbygget

Bygg livet ditt solid! På BiT undervises du i Guds ord slik at du blir utrustet til livets utfordringer. Du vil få en introduksjon i alle bøkene i Bibelen og de grunnleggende sannhetene i troen.

Temaer

Noen av temaene vil være:

 • Hvordan lese Guds Ord
 • Rettferdigjørelse
 • Identitet i Kristus
 • Gud som Far
 • Grunnvollen i den Kristne tro
 • Kreativ evangelisering
 • Trosforsvar
 • Hensikten med Den Hellige Ånds kraft
 • Karakterbygging
 • Familie og ekteskap
 • Bibelens bøker
 • Hvordan hjelpe mennesker i nød og starte hjelpearbeid
 • Livsmestring og traumeprosesser
 • Lær å be
 • Hva er misjon
 • Endetiden
 • Økonomi forvaltning og givertjeneste
 • Skaperverket – blitt til ved en tilfeldighet eller designet av en mektig Skaper?

Bli inspirerert

Tenk å få kjenne Gud ! Sett av et år til å komme nær Ham! Han som skapte deg og frelste deg vil også vise deg Hans planer for ditt liv og hvordan du kan leve et liv med Den Hellige Ånd.

Bli trent

Praktiser nestekjærlighet gjennom outreach i Trondheim, misjonsturer til utlandet og besøk til menigheter i dirstriktet. Våren 2021 går turen til Israel, landet der Jesus vandret.

Pris

Skoleåret: 10.000,- (5000,- pr. semester). Søknader blir fortløpende behandlet i tråd med inntaksreglementet.

Studietur: maks 17.000,- må beregnes. I 2020 koster skoleturen til Athen 7000,- kr.

Godkjent for støtte fra Statens Lånekasse. Les hvordan du søker og hvor mye du kan få.

|
Opplev Guds Ords forvandlene kraft!

Skoledagen

N

Morgensamling: 08:30-09:50

N

Undervisning: 10:00-11:25

N

Lunch: 11:25-12:05

N

Undervisning: 12:05-13:30

N

Praksis en dag i uken i vårsemesteret

Vi starter hver dag med Morgensamling fra 08.30-09.55. Denne tiden får best score på alle evalueringer fra elevene. Fantastisk start på dagen med lovsang, tilbedelse i Hans nærvær!

«La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» Kol 3:16