Betel

Betel er en menighet for alle nasjoner og generasjoner. Menighetens visjon er “Vi vil koble mennesker med Jesus”. Gjennom trosfylt forkynnelse, lovsang, bønnemøter, smågrupper i hjemmene og konferanser blir du del av et oppmuntrende fellesskap.

Les mer om Betel på deres hjemmeside. Velkommen til kirke med trivsel og glede!

Samtidig kan vi også varmt anbefale mange andre menigheter i Trondheim. Pastorene i Trondheim ber sammen og samarbeider. Sammen ønsker de at flest mulig i Trondheim skal få kjenne Jesus!

|

Syng for Herren, all jorden! Forkynn fra dag til dag hans frelse!

— 1 Krøn 16:23