Inntaksreglement

Vedtatt av styret ved Bibelskolen i Trondheim (BiT)

1. Inntaksområde

Bibelskolen i Trondheim har hele landet som inntaksområde.

2. Inntakskrav

a) Søker må minimum fylle 18 år i opptaksåret.

b) Søkere til 2.året må ha gjennomført 1.året ved BiT, eller tilsvarende bibelskole(må dokumenteres). 

3. Prioriteringsliste

Ved oversøkning gjelder følgende prioriteringer:

  1. Medlemmer i Betel Trondheim, prioritert etter innmeldingstidspunkt.
  2. Andre søkere tas inn ut fra søknadstidspunkt.

4. Søknad

Søknad om inntak skal sendes på skolens fastsatte søknadsskjema.

5. Søknadsfrist

Skolen har fortløpende inntak. 

6. Behandling av søknad

Søknadene blir behandlet fortløpende, og inntak eller avslag om plass skjer etter hvert som søknadspapirene er komplette.

De som søker etter at elevtallet er fulltallig, vil få mulighet til å stå på venteliste. Disse søknadene vil bli behandlet i henhold til punkt 3, og inntak vil skje etter hvert som det blir plasser ledig. Søkere på en eventuell venteliste har kun mulighet for inntak dersom noen trekker seg fra plassen sin før 1. oktober.

7. Inntaksperiode

Fra og med 1.oktober er det åpent for å søke om skoleplass fra august i det påfølgende året. Om det er ledige skoleplasser når skolen starter i august er det mulig å søke om å bli tatt opp som elev umiddelbart frem til 30. september. Om det fortsatt er ledige plasser ved skolen på dette tidspunktet, vil det fra og med 1. oktober være mulig å søke om å bli tatt opp som elev i januar. Antall ledige plasser i januar blir fastsett av rektor hvert år. Om det er ledige skoleplasser når skolen starter i januar er det mulig å søke om å bli tatt opp som elev umiddelbart frem til 30. mars.

8. Klagerett og ankemulighet

Rektor gjør vedtak om inntak i henhold til inntaksreglene. Beslutning om inntak eller avslag på plass er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og kan påklages. Klageretten fremgår av Forvaltningsloven kap VI. Klageinnstans er Departementet v/ Fylkesmannen.