Ettårig bibelskole

Slik ble livet forandret på ettårig bibelskole

Du er skapt til en relasjon med Jesus. På ettårig bibelskole får du lære å kjenne Gud gjennom å studere Bibelen, søke Hans nærvær og studere hva Gud sier om deg og til deg! Han ønsker gjennom deg, å formidle sin uendelige kjærlighet og kraft til andre mennesker. Velkommen til ettårig bibelskole – vi venter på deg! Og skulle du finne ut at du ønsker å ta ett år til på bibelskolen tilbyr vi også et 2. år.

– Heidi, Rektor