Bibelskole i 2024? 17 skoler du bør vurdere

j

Audun Kristiansen

}

12.28.2023

Jeg er tidligere elev ved Bibelskolen i Trondheim (BiT) . For å hjelpe deg å få en oversikt har jeg gått gjennom nettsidene til alle de andre skolene vi samarbeider med gjennom bibelskolene.no og hentet ut den viktigste informasjonen du trenger for å få en oversikt her. 

Skolene er sortert basert på laveste minimumspris. Lykke til med bibelskolevalget! Del gjerne dine meninger og erfaringer i kommentarfeltet nederst.

Hvor mye koster skolene?

Her er en liste over totalprisen for de ulike bibelskolene basert på informasjonen fra skolenes egne nettsider innhentet 1. oktober 2022. Prisene varierer i henhold til valg av linje og utenlandstur. Prisene for mat og bolig er ikke inkludert. For en full oversikt over utregningen, vis Excel-arket.
BibelskolePris fraBolig
Bibelskolen på Fossnes10.000Internat/Privat
Bibelskolen i Trondheim12.000Privat
OKS Bibelskole20.500Privat
Bergen Bibelskole33.000Privat
Acta bibelskole34.000Internat
Bibelskolen IMPACT35.000Bokollektiv
Fjellheim37.000Privat
Bibelskolen LINK40.000Privat
Tønsberg bibelskole40.850Privat
Bibelskolen Substans45.000Internat
Ansgar bibelskole48.000Internat
Bibelskolen i Grimstad48.500Privat
Bibelskolen Fjellhaug60.000Internat
Gå Ut Senteret68.975Internat
Bildøy bibelskole72.340Bokollektiv

 

Send gjerne en mail til web@bibelskolenitrondheim.no hvis du finner feil i utregningene. Fjellbibelskolen er ikke tatt med i prissammenligningen ettersom tidsperioden er ulik.

Bibelskolen på Fossnes (Sandefjord)

Bibelskolen på Fossnes drives av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Selve undervisningen er gratis, men du må beregne ca. 1000 kr til materiell og turer per måned. Bibelskolemiljøet er en del av et aktivt bedehusmiljø. Skolen har både hel- og halvårs kurs. Bibelskolen på Fossnes har hatt elever i alle aldre, fra ungdommer til pensjonister. Dette har fungert utmerket! Alle generasjoner trenger Guds ord, og generasjonene trenger hverandre i Guds rike!  Skolen legger stor vekt på bibelfagene og ønsker å videreformidle uforandret det Bibelen selv sier, slik at Ordet får gjøre sin gjerning i den enkelte til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv. De vil utruste elever til tjeneste og vekke en nød for at evangeliet må nå videre ut. I videoen nedenfor kan du høre julekonserten fra Fossnes Bibelskole i 2019.

Bibelskolen i Trondheim

Bibelskolen i Trondheim (BiT) er en karismatisk skole som setter av mye tid til bønn. Hver dag starter med bønn og lovsang. De fleste lærerne har erfaring som misjonærer. I tillegg til bibelundervisningen får du lære å gi evangeliet videre til andre i inn- og utland sammen med dem. Du vil også lære mye av dine medelever, ettersom skolen har et rikt mangfold av elever fra ulike kirkebakgrunner, nasjoner og generasjoner. Jeg ble inspirert til å begynne på BiT fordi jeg så forandringen i to venner som gikk på bibelskolen, de vokste så mye i tro, glede og frimodighet. Jeg visste at de delte min brann etter å være ute på gaten og vitne om Guds godhet. Vi besøkte skoler, eldrehjem, delte ut kaffe og vafler i gågaten og vitnet gjennom sang, drama og vitnesbyrd fra scenen på torget.  Trondheim er også kåret til Norges beste studieby gjentatte ganger med 91% fornøyde studenter.

Bibelskolen Oslo Kristne Senter

Bibelskolen Oslo Kristne Senter (OKS) innleder slik på hjemmesiden sin: «Bibelskoler forandrer ikke liv, men Guds Ord forandrer liv…Vi er ganske hekta på Guds ord og Bibelen på den bibelskolen her. Det er det bare å innrømme…». Deres fokus er å forankre din bevissthet i hvem du er i Jesus Kristus. Nåde, trosforkynnelse og praktisk kristenliv står sentralt. OKS er overbevist om at den lokale kirken er verdens håp og redning. Gjennom praksis i OKS sine menigheter får du også lære om menighetsbygging. I videoen kan du høre hva Zoe har å si om året på Bibelskolen OKS.

Bergen Bibelskole

Bergen Bibelskole er en ettårig disippeltrening som hjelper deg å finne retning for livet. Skolen drives av Kristent Nettverk i tett samarbeid med menigheten Kristent Fellesskap Bergen. Gjennom året vil en lærer coache deg med fokus på å utvikle et sunt og sterkt selvbilde. I løpet av skoleåret går dere gjennom hele Bibelen. Du studerer blant annet dybdene i Jesus sitt frelsesverk, evangelisering, trosforsvar, guds visjon for menigheten, menighetsplantning og Jesus sin måte å lede på. Hver vår sender skolen team til Filippinene fra tre til åtte uker. I tillegg får du være med på tre praksisuker der klassen deles i team som sendes til ulike deler av landet. Klassen er også jevnlig i Bergen sentrum for å velsigne mennesker. I videoen kan du se hva som overrasket elevene ved Bergen Bibelskole mest i løpet av skoleåret.

Acta bibelskole (Stavanger)

Acta er en del av IMI kirken, en av Norges største og mest dynamiske menigheter, kjent for Impuls, lovsang og godhet. Elevene fra Acta trekker frem hvordan de blir tatt imot på en så god måte i menigheten. Acta har profetiskole, helbredelsesskole og lovsangsskole. De får se mennesker bli helbredet og bli satt i frihet. Elizabeth forteller hvordan hun fikk oppleve Gud som en pappa som snakker direkte til henne.

Bibelskolen IMPACT (Bergen)

Bibelskolen IMPACT eksisterer for å utruste, trene og sende vekkelsesbærere. Visjonen er å reise opp lidenskapelige etterfølgere av Jesus, som kjenner og åpenbarer Hans nærvær, kraft og renhet. Som elev utrustes du til å bringe evangeliet inn i dine sammenhenger ved å bruke både Åndens kraft og Guds ord. Hver dag starter med bønn og lovsang. På Bibelskolen IMPACT er de åpen for Guds ledelse og noen ganger forlenges disse stundende der de søker Gud, betjener hverandre eller bare hviler i hans nærvær. Du utrustes til å helbrede syke, profetere inn i andres liv, forkynne evangeliet og fungere i ulike nådegaver. Som elev får du bli med på 3 misjonsturer. Søndager er en obligatorisk skoledag. På formiddagen har elevene menighetspraksis og om ettermiddagen er det husgrupper. Her er promovideoen til Bibelskolen IMPACT.

Fjellheim bibelskole (Tromsø)

Skolen ligger sentralt i Tromsø. Her kan du oppleve Nord-Norges spektakulære natur med nordlys, midnattssol, fjellturer, lang skisesong. I skolens videoer på YouTube trekker elevene frem at de har fått hjelp til å få gode rutiner på Bibel og bønn, fått gode kristne venner og blitt tryggere i troen. De opplever at lærerne ser dem og at de får stille spørsmål om det de tenker på og interesserer seg for. Det er tid til å reflektere og dele erfaringer. Elevene opplever Fjellheim som et trygt og omsorgsfullt fellesskap, som gjør at du tørr å utfordre deg selv og gå utenfor komfortsonen. Klassen er ikke større enn at du vet hvem alle er.

På Fjellheim får du ta del i misjonsoppdraget gjennom å besøke små forsamlinger i Nord-Norge. Selv tenkte jeg på å flytte til Nord-Norge fordi det er færre kristne der, så et argument for å velge Fjellheim er at Nord-Norge er en misjonsmark der du kan utgjøre en viktig forskjell.

2-års elevene trekker frem at disiplene fulgte Jesus i flere år, på samme måte kan du bli trent som disippel gjennom å gå på bibelskole. På andreåret får du være med forkynnere og lære av dem. Dette gir et praktisk fundament for et teologistudie.

I videoen kan du høre Naomi fortelle hvordan det er å være elev på Fjellheim.

Tønsberg Bibelskole

Emma forteller om hvordan hun ble inspirert av å se helbredelser og få kunnskapsord i hverdagen. Hun beskriver Tønsberg Bibelskole som et kjærlig og støttende fellesskap der hver enkelt blir godt sett og har lærere som er tilstede når de trenger en prat. Det har gjort at hun har våget å ta utfordringer. Hun har blitt trygg på seg selv og trygg på Gud, slik at hun kan se utover og møte andre. Hun forteller at de gjør masse kjekke ting sammen, men er åpen for Guds ledelse også når de er på stranden eller ute og spiser middag sammen. Her kan du se hele intervjuet med Emma:

Bibelskolen Substans (Bergen)

Bibelskolen Substans eies av Salt, Credokirken og Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Fredag og lørdag er fridager, mens søndager er satt av til menighetspraksis. Som elev får du en drøy halvtimes coaching-samtale omtrent én gang i måneden. Substans ønsker å utruste deg til å leve som disippel av Jesus i Den Hellige Ånds kraft. Når elevene skal beskrive hva året på Substans har betydd for dem nevner de at undervisningen har gitt dem en dypere forståelse av deres identitet i Gud. De har fått se hva det vil si å leve med Jesus som midtpunkt i livet, noe de tar med seg videre. Flere gir tilbakemelding om et fantastisk fellesskap mellom elevene. I videoen kan du høre hva året på Substans har betydd for Jostein.

Ansgar bibelskole (Kristiansand)

Ansgar bibelskole er etter Bildøy den skolen som har flest treff i søkeresultatene på Google. I promoteringen føler jeg at Gud kommer i andre rekke, fokuset er mer på egenutvikling og dyrking av interesser. Jeg savner at lidenskapen for Gud kommer mer frem i tekstene, men jeg ser den i noen av videoene. Skal du gå på Ansgar anbefaler jeg linjen Bibel & Disippel, der du blir utfordret til å holde andakter får oppleve gleden over å hjelpe trengende i Romania og Colombia. Det er fint å høre Eivind og Kirsten fortelle om hva nær oppfølgingen fra lærerne har betydd.

Bibelskolen i Grimstad

Bibelskolen i Grimstad (BiG) drives av Normisjon og er den bibelskolen i landet som har flest elever. Grimstad kan skryte av å være den byen i landet som har flest solskinnsdager. Skolen ligner på noen måter en folkehøgskole, men har i motsetning til de fleste av disse et sterkt bibelfokus.  Linjen Veritas fokuserer på trosforsvar.  Bibelskolen har siden 2013, sammen med Laget og NLA Høgskolen arrangert Veritaskonferansen; en dag der de setter fokus på trosforsvar og de gode, nysgjerrige spørsmålene. Bibelskolen i Grimstad tilbyr også et 6 måneds oppfølgingsprogram for ettåringer for deg som ønsker å bidra, lære og vokse som leder for barn eller ungdom. 

Bibelskolen Fjellhaug (Oslo)

Fjellhaug drar nytte av kompetansen til sin høyskole som tilbyr studier innenfor misjon og menighetsarbeid. Linjen Utrustet trener deg i å være en disippel som gir evangeliet videre. De andre linjene er knyttet opp mot interesser som musikk, idrett og gaming. På en av slidene på forsiden står det «Et skoleår fylt med Bibelen» sammen med et bilde av en som gamer, noe som i første omgang ikke henger sammen for meg. Samtidig er det prisverdig at Fjellhaug når ut til en ny målgruppe og ser etter koblinger mellom en interesse som oppnår mange og kristen tro. Hvordan kan gaming og internett åpne muligheter for å dele evangeliet?

Fjellhaug tilbyr også et andre år med 22 ukers praksis, for eksempel i Øst-Afrika, Indonesia, som stipendiat på Fjellhaug eller i kristent barne- og ungdomsarbeid.

Gå Ut Senteret (Trondheim)

Det ligger i navnet at Gå Ut Senteret har fokus på misjon. Skolen tilbyr mange opptil 4.5 måneder i utlandet gjennom Normisjon sine misjonsprosjekter. Gå Ut Senteret har også en egen linje som går igjennom hele Bibelen, ledet av Lars Olav Gjøra som er kjent fra podcasten «Bibelnerden». Skolen er tilknyttet Salem menighet. I Salem samles 400 studenter hver lørdag kveld. Gjennom tjenestegruppene og cellegruppene tilknyttet studentgudstjenesten i Salem blir du fort kjent med andre studenter i menigheten. I videoen kan du høre studentene på Gå Ut Senteret fortelle fra skoleåret.

Bildøy Bibelskole (Bergen)

Blant bibelskolene er Bildøy den som har desidert flest treff i søkestatikken på Google. Inntrykket mitt fra hjemmesiden og videoene er at det er mye humor, idrett og turer. Relasjonene trekkes frem; både til medelevene, lærerne og Gud. Lærerne er gode forbilder, lytter, ser dem og virkelig bryr seg. På Bildøy får du utfordret deg selv. Min følelse er at Bildøy er litt på grensen mot folkehøyskole. Jeg vil anbefale linjen Credo som gir deg en dypere forståelse av Bibelen og utfordrer deg til å dele troen din med andre. Sofie Arnesen har laget en artig promovideo for Bildøy.

Fjellbibelskolen

Har du lyst å gå bibelskole, men ikke mulighet til å ta et helt år fri? Høyfjellssenterets bibelskole i Hemsedal arrangerer bibelskolene Opptur (3 uker på sommeren) og Timeout (12 uker på høsten). Gjennom uker på fjellet bygges sterke og unike fellesskap, der mennesker kan dele ærlig fra sine liv.  Du blir garantert fristet om du ser denne promovideoen deres:

Om forfatteren

Etter å ha studert 2 år ved Bibelskolen i Trondheim (BiT) følte Audun et kall til å flytte til et land der det var mange som ikke hadde hørt om Jesus. Han var inspirert av å ha bedt for unådde folkegrupper og reist på misjonsturer med BiT. Nå jobber han frivillig for BiT samtidig som han er teltmaker-misjonær.

Min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord! Slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.

Ordsp 4:20-23

Norges beste?

År etter år blir Trondheim kåret til Norges beste studieby, kjent for det gode sosiale miljøet. 91% av studentene trives.

Lunchpause ved Nidelven med utsikt mot Nidarosdomen

Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen nye krefter. Herrens lovbud er pålitelig, det gir den uerfarne visdom. Herrens påbud er rette, de gir glede i hjertet. Herrens bud er rent, det får øynene til å stråle.

Sal 19,8

Elevene om BiT

SØK BIBELSKOLEN I TRONDHEIM

For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham.

2 Krøn 16:9

Jeg er 25 år og ferdig utdannet førskolelærer. Mange prøvde å overbevise meg om at jeg heller burde jobbe, men jeg fikk ikke fred før jeg sendte søknaden til BiT. Det er noe av det beste jeg har gjort!

Nayad

Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte.

Sal 119,162

BiT har vore livsforvandlende. BiT har vore ein plass der eg kvar dag fekk drikke rett av livets kilde og samstundes forstå meir og meir av Guds enorme kjærleik og nåde. Ein stad som er grensesprengande og utvida horisontane!

Linchen

…la dem glede seg i mitt bønnehus…For mitt hus skal kalles et bønnens hus.

Jes 56,7

Mitt år på BiT har hjulpet meg å vokse både som person og troende. Jeg fikk lære å kjenne Jesus enda bedre, og fikk opplevelser jeg kan ta med meg resten av livet. Her fikk jeg pushe grensene mine og overvinne frykt. Fantastiske lærere og verdifull undervisning!

Silvia

Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.

Joh 8,31

For meg er bibelskolen blitt en bit av mitt liv, som jeg ikke ville vært foruten. Bibelskolen er full av lovsang og glede i fellesskapet med utrolige medmennesker som jeg aldri vil glemme. Lærerne på BiT er inspirerende og utrolige på hver sin måte, de er med å gjør skoleåret til en uforglemmelig reise. Ett år på Bibelskolen forandrer livet.

Nina

Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.

Josva 1:8

De 2 årene på BiT er de mest fruktbare årene hittil i livet mitt. Det er akkurat som Bibelskolen i Trondheim har vært en scene Gud har brukt til å arbeide i meg, med meg og gjennom meg. Jeg er så takknemlig!

Nati

Så kommer altså troen på Gud som et resultat av det vi hører – når vi hører Guds Ord.

Rom 10:17

Et år fullpakket med sterke inntrykk , undervisning festet i Guds Ord, morgensamlinger med en helbredende kraft og en stab som er der for deg igjennom hele året. Jeg ble styrket, trent og vokste nærmere Gud enn jeg noen gang trodde var mulig. BIT er for deg som enten er nyfrelst, gått lenge med Gud eller som bare er nysgjerrig på hvem Jesus er. Kom og oppdag hvem du er i Kristus. Du vil ikke angre!!♥️🔥

Anniken

Anmeldelse av BiT via Facebook

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

2 Tim 3:16-17

Fantastisk år. Forventningene dine vil gi resultatene du får. Expect much – be blown away! Viktigste året i mitt liv. Anbefaler ALLE å gå et år på bibelskole i løpet av livet. Exelent teachers who actually live what they preach!makes a huge difference in quality. BiT er en liten skole med et enormt hjerte. Noen av landets beste lærere finner du der!

Christel

Anmeldelse av BiT via Facebook

Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. »

Matteus 4:4

Lærerne er kjempeinspirerende, ser potensialet i oss og heier oss frem.

Christoffer

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.

Joh 15,16

Stipend

Hvor mye kan du få?

Legg alt du gjør, i HERRENS hånd, så skal dine planer lykkes.

Ordspråkene 16:3

Følg oss